پنجشنبه 31 خرداد 1403
>00:00:00

مراسم قوچ

سه شنبه 19 اردیبهشت 1402
247

مراسم قوچ گداره نیز یکی دیگر از آیین سنتی محلات به حساب می آید.

این مراسم در هنگام زاد و ولد گوسفندان یعنی در اوایل پاییز انجام می شود در این مراسم سنتی صاحب گله بعضی از گوسفندان را تزیین می کند.

تعدادی از دوستان و آشنایان را دعوت می کنند و از آن ها با شربت و شیرینی پذیرایی می کننددر مراسم قوچ گدار هنرمندان چوب بازی می کنند و موسیقی محلی نیز نواخته می شود و این مراسم نماد تشکر از نعمات خداوند و دعا برای ازدیاد نعمت است.